FLEXOCLEAN 网纹辊清洗液

使用方便、安全可靠、效果显著、成本低廉。

水性油墨/油性油墨--适用于日常清洗

UV油墨--适用于定期清洗

  清洗剂                                                          
UV 油墨清洗剂
特别为清洗UV紫外线快干油墨而开发的专用清洗剂,使用方便、安全。
溶剂性油墨清洗剂专用于清洗溶剂性油墨的网纹辊或凹印版辊,也可用于清洗柔性版。
网纹辊清洗剂用于清洗网纹辊、凹印版辊,特别适用于清洗网孔中堵塞的网纹辊,清洗效果明显;可用作深层清洗,即采用专用的全自动封闭式清洗机清洗,效果更好;
  检测放大镜                                                   

放大25-400倍,清晰检测网穴,携带方便。

钢丝幼细,不损网辊

铜丝刷:用于清洗镀铬网纹辊

钢丝刷:用于清洗陶瓷网纹辊

  铜丝刷/钢丝刷