Waste Stripper 清废机

ECO清废器应用于纸盒/箱的废边清除,与旧式传统人

手清废相比,大大提高产品的清废效率。在使用ECO

清废器时,一定要在模切刀板处安装清废刀且使用打

口机打连接点,否则会影响清废效果。 

功能
清除模切后叠堆的卡纸、瓦楞纸的废边
配置
清废器、一条清废链条
马达最大转速6000转/分
空气压力7.5-8 Bar
 链带式气动清废机 TM-2P/TM-3P                  

TM-3P链条

适用于卡纸/E坑

TM-2P链条

适用于坑纸/软箱

功能
清除模切后叠堆的卡纸、瓦楞纸的废边
配置
一片清废齿轮(外径90mm)
马达最大转速
6000转/分
空气压力7.5-8 Bar
工作地点
厂房车间(刀模房更合适),安装在合适尺寸的操作台上
 纸边废料清除器 JC701                                   
  操作顺序图