Notcher 桥位机
桥位机属印刷行业后工序产品,用于对卡纸/纸板/纸箱模切和压痕的模切刀/钢线进行切桥位;
功能
对模切刀/钢线进行打桥位瓦楞纸的废边
配置
一套切刀桥位刀模和可调节装置
最大应用范围
3PT
 Notcher 桥位机 JS4                                       
功能
对模切刀/钢线进行打桥位
配置
一套切刀桥位刀模和可调节装置
桥位
最深20mm(可调节), 标准宽度为5mm
最大刀条应用范围
3PT(啤刀)    4PT(钢线, 软)
 Notcher 台式桥位机 TW01                            
 Notcher 欧式桥位机 EN702                           
功能
对模切刀/钢线进行打桥位
配置
一套切刀桥位刀模和可调节装置
桥位
最大深度 19mm(可调节) /标准宽度为 6mm (或8mm、10mm)
最大刀条应用范围
3PT(啤刀)    4PT(钢线, 软)
 操作步骤