Bender 弯刀机

手动弯刀机属印刷行业后工序产品, 用于对卡纸/纸

/纸箱模切和压痕的模切刀/钢线进行不同形状的弯

功能
用于弯高精度刀模
配置
18套弯刀刀模和可调节装置
最大应用范围
3PT×30mm
 Bender 弯刀机 EN701                                   
功能
用于弯高精度刀模
配置
12套弯刀刀模和可调节装置
最大应用范围
4PT(软)×50mm
 Bender 欧式弯刀机 JS3                                  
 操作步骤