CITO 皱褶检测仪

•测量波纹

•测量起皱效果

•测量折痕

•测量刮痕

 产品简介                                                          

CITO 皱褶检测仪是一种非接触式光学测量系统,用于检查瓦楞纸板开槽和折痕生产工艺的机械起皱效果和所产生的波纹。

使用CITO 皱褶检测仪可减少斑纹,节约成本。

CITO 皱褶检测仪是处理褶纹问题的最佳技术测量方案。

本测量系统首先实现使用原板材测量起皱效果,不必考虑测量选样工作,节省了成本。若偏离标称值,可立即采取相应的补救措施。

 技术参数                                                          

•测量波纹

•测量起皱效果

•测量折痕

•测量刮痕

•以PDF格式质量报告记录检测结果

•公差:0.003 mm (深度测量)

•公差:0.001 mm (起皱效果)